Zásady užívání sociální sítě Animal Breath

Naše sociální síť je určena všem, kteří chtějí v jejím prostředí komunikovat s ostatními, zapojit se s přáteli, sdílet svoje zážitky a publikovat příspěvky, které jsou odrazem jejich různorodých zájmů, jež se na naší síti budou prolínat. Její uživatelé na ní budou zveřejňovat veškeré možné informace, ať v textové formě nebo formou fotografií a videí.

Protože se jedná o sociální síť, jde o platformu zcela otevřenou, avšak chceme zajistit, aby všichni, kdo se do ní zapojují a užívají ji, ctili zásady, které platí pro všechny, kdo chtějí v tomto prostředí fungovat.

Cílem proč tyto zásady stanovíme, je podpora všech, kdo chtějí naši sociální síť užívat a současné zajištění bezpečnosti ve všech oblastech, které mohou být naší činností zasaženy.

Ctíme všechny uživatele i jejich právo projevit své názory, a proto chceme zabraňovat v konkrétních projevech názorů pouze v zásadních a důležitých oblastech. V rámci principu rovnosti se chceme chovat stejně vůči všem, kteří naši platformu užívají a rovněž chceme mít možnost ovlivnit jejich fungování na naší sociální síti, ať už formou zablokování jejich příspěvků, možnosti ukončit sledování profilů nebo skrytí konkrétních profilů, nebo příspěvků.

Dále chceme v tomto textu vymezit oblasti, které považujeme za nebezpečné pro naši síť a které tímto způsobem chceme regulovat.

Proto věnujte pozornost jednotlivým oblastem, které považujeme za do té míry nebezpečné, že v daném případě jsme ochotni provést odebrání obsahu a jsme ochotni ovlivnit příspěvky, které by v některých dále uvedených oblastech naše zásady porušovaly.


Zákonná ochrana duševního vlastnictví

Ctíme a respektujeme veškerá práva, která souvisí s duševním vlastnictvím, a proto neumožňujeme zveřejňovat obsah, který by takováto práva jakkoli porušoval. Příspěvky porušující práva související s duševním vlastnictvím si vyhrazujeme právo odstranit.

Ochrana se týká rovněž projevů nenávisti, které mohou mít jakoukoli podobu a směřují k útoku na lidi podle těchto kritérií: pohlaví, náboženství, sexuální orientace, národnost, etnická příslušnost, rasa, tělesné postižení nebo nemoc, či migrace. Tyto projevy podle uvedeného zaměření jsme rovněž oprávněni vyloučit.


Projevy násilí

Násilí je něco, co v našem prostoru nemá své místo, a proto v případě jakýchkoliv násilných projevů, které by směřovaly jak vůči lidem, tak vůči zvířatům, jsme oprávněni zasáhnout a vyjadřování souhlasu, podpory a návodu k násilnostem odebereme, zablokujeme účty, případně v této věci budeme kontaktovat příslušné orgány.


Propagace a veřejná prezentace zločinu

Jsme zcela proti tomu, aby předmětem vyobrazení na naši sociální síti byla jakákoli trestná činnost a v případě, že toto zjistíme, jsme oprávněni jak k odstranění příslušných příspěvků, tak k zablokování účtu a rovněž kontaktu příslušných orgánů.


Projevy zneužívání

Jakékoli zneužívání, ať už vůči dětem nebo zletilým osobám, nebo zvířatům, jsou na této sociální síti nepřípustné. Proto v případě zjištění z obsahu příspěvků těch, kteří by výše uvedené porušovali, jsme oprávněni k adekvátnímu zásahům.


Porušení soukromí a právo na ochranu soukromí

Prosíme všechny, kdo se chtějí na naší síti účastnit, aby respektovali vždy soukromí a ochranu osobních údajů, a proto zamezili tomu, aby zveřejňovali jakékoli informace této povahy o osobách bez toho, že by měli jejich svolení.

Máme přímo zřízenou linku, která umožňuje nahlášení obsahu, o kterém se domnívá kterákoli třetí osoba, která není autorem příspěvku, že je způsobilý porušovat její práva. Prosíme proto takové osoby, aby toto nahlásily, a my podle toho budeme jednat.

Důležitým faktorem je rovněž pravdivá identita uživatelů, a proto chceme všechny, kdo se budou registrovat do naší sítě požádat, aby vždy vycházeli z pravdivých údajů a nezakládali takzvanou falešnou identitu na sociální síti. Chceme, aby prostředí, ve kterém se naši uživatelé pohybují, bylo bezpečné, a právě identifikace osob, se kterými v komunikaci přicházíte do kontaktu, je velmi důležitá.